EEVA legt uit

De Valutaswap; wat is het en hoe kunt u het gebruiken?

Posted
De Valutaswap; wat is het en hoe kunt u het gebruiken

De Valutaswap om uw valutarisico te af te dekken? Als Internationaal handelend bedrijf kunt u te maken krijgen met valutarisico´s. Deze ontstaan door schommelingen in de valutakoers ook wel wisselkoers genoemd. Natuurlijk wilt u deze valutarisico´s zoveel mogelijk afdekken om eventuele verliezen te voorkomen of om kosten te besparen. Daar zijn verschillende mogelijkheden en instrumenten voor. De valutaswap is er daar gek genoeg niet een van. Toch is dit instrument heel goed bruikbaar voor bedrijven die een valutarisico hebben.

Hieronder leggen we uit wat een valutaswap is en wanneer het handig is om te gebruiken:

Wat is een valutaswap

Een valutaswap is eigenlijk precies wat er staat, een ‘swap’ oftewel ruil van valuta. U ruilt tijdelijk een hoeveelheid van de ene valuta voor een andere valuta met de bank. U ruilt bijvoorbeeld USD tegen EUR. En u spreekt af om dezelfde bedragen op een latere datum in de toekomst weer terug te ruilen.
Bij een valutaswap spreekt u vooraf af tegen welke wisselkoers u de vreemde valuta aankoopt en in de toekomst weer verkoopt.

De Valutaswap; wat is het en hoe kunt u het gebruiken transacties

Uit welke transacties bestaat de valutaswap

Een valutaswap bestaat uit twee transacties:

  1. De spottransactie
  2. De valutatermijntransactie

De spottransactie

Bij een spottransactie koopt u een valuta bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar (=USD) tegen een andere valuta bijvoorbeeld de Euro (=EUR) voor levering op de spotdatum. De spotdatum is altijd de tweede werkdag nadat de transactie heeft plaatsgevonden. In sommige gevallen vindt de levering op dezelfde dag of één dag na de transactie plaats. Dat heet dan geen spot transactie. De enige uitzondering zijn transacties in de Canadese dollar.

De valutatermijntransactie

De valutatermijntransactie is een valutatransactie waarbij de ene valuta wordt gekocht tegen een andere valuta met een vaste valuta in de toekomst. Hiervoor spreekt u op de dag van het afsluiten van de termijntransactie een prijs (=koers) af. Deze koers staat vast en op die koers wordt u op de afloopdatum afgerekend op de vreemde valutarekeningen. Doordat u vooraf deze koers afspreekt wordt u niet geconfronteerd met tussentijdse koersschommelingen.

De Valutaswap; wat is het en hoe kunt u het gebruiken voorbeeld

Een voorbeeld van een valutaswap

Als u bijvoorbeeld een tijdelijk overschot heeft in USD kunt u dit tijdelijk omzetten in EUR. Dit kan een rentevoordeel opleveren. U krijgt namelijk geen rente op de dollar rekening en als u debet staat in Euro’s moet u wel debet rente op uw Euro rekening betalen.

We nemen als voorbeeld een bedrijf, Coolfashion B.V.

Coolfashion heeft USD op termijn gekocht en EUR verkocht. Op de vervaldatum blijkt dat de USD, door vertragingen in het proces, pas een maand later betaald hoeven te worden. Het valutatermijncontract wordt gewoon afgerekend en Coolfashion B.V. ontvangt USD 125.000 op de USD rekening. De tegenwaarde in EUR wordt belast op de EUR rekening.

Over het bedrag op de USD rekening ontvangt Coolfashion B.V. geen rente, maar als de EUR rekening in debet komt te staan betalen ze daar wel debetrente over. Dit kost dan onnodig geld.
In dit geval kan een valutaswap uitkomt bieden. Coolfashion B.V doet een valutaswap waarbij de USD tijdelijk weer even worden verkocht aan de bank en de tegenwaarde in EUR tijdelijk wordt gekocht van de bank. Dit gebeurt door de eerder beschreven spot transactie.

De valutaswap is een spottransactie in combinatie met een tegengestelde termijntransactie bijvoorbeeld met een valutadatum 1 maand verder.

Na één maand wordt de USD 125.000 weer teruggekocht van de bank en de EUR weer verkocht aan de bank, tegen een vooraf afgesproken wisselkoers. Dit is dus de tegengestelde termijntransactie.
Op deze manier voorkomt Coolfashion B.V. dat de USD renteloos op de bank staan en er wel debetrente over de EUR rekening moet worden voldaan.

Met deze valutaswap wordt het valutatermijncontract eigenlijk een maand opgeschoven. Dit is vooral handig wanneer er één van de rekeningen in het rood komt te staan en de andere rekening geen of weinig rente oplevert.

Wanneer kunt u een valutaswap gebruiken?

U kunt een valutaswap voor verschillende redenen inzetten:

  1. Als uw valutatermijncontract en de daadwerkelijke geldstroom te ver uit elkaar liggen.
  2. Als u geld beschikbaar heeft op de ene rekening en geld tekortkomt op de andere rekening voor een bepaalde periode. Dit kan het geval zijn bij een Natural Hedge met verschillende data.

Hoe werkt een valutaswap in de praktijk?

Laten we het voorbeeld van Coolfashion er weer bij pakken. Stel: Coolfashion heeft dollars aangekocht met een termijntransactie. De afloopdatum is daar en dus worden de dollars op de dollar rekening geboekt en de Euro’s worden ten laste van de Euro rekening geboekt. Door vertraging van de verscheping hoeven de dollars pas een maand later te worden betaald.

Om te voorkomen dat de dollars een maand renteloos op de rekening staan en de Euro rekening debet (=in het rood) staat kan Coolfashion gebruik maken van de valutaswap.

De valutaswap kost wel geld. Namelijk 0.0007 punten. Maar deze kosten zijn veel lager dan de kosten als de dollars een maand renteloos op rekening blijven staan en u debet rente betaald op de Euro rekening.
De koers van het vervallende termijncontract is 1,1235. Het agio (=kosten) voor een swap voor één maand is 0,0007.

De actuele prijs is van de EUR/USD op het moment van het doen van de swap is 1.1700. Coolfashion verkoopt dat de USD 125.000 weer aan de bank op 1.1700 en koopt over 1 maand de dollars weer van de bank op 1.1707.

De definitieve termijnprijs wordt dan 1,1235 (originele termijnprijs) + 0,0007 (kosten voor de swap) = 1,1242.
Dit is beter dan een renteloos positief saldo op de USD rekening en debetrente betalen over de negatieve EUR rekening.

Omdat we in dit geval te maken met een agio wordt de termijnprijs voor Coolfashion B.V. zelfs nog iets beter. Maar is er spraken van een disagio, dan kan het slechter uitpakken.In dit artikel bespreken we alle koersen die u tegenkomst in een Valutatermijncontract.

Is een valutaswap iets voor uw organisatie?

Als u een valutaswap voor uw valutarisico overweegt en u heeft hier nog vragen over, neem dan contact op met een valuta-expert om met u
mee te kijken.

Valutacoach voor het MKB Erna Erkens

Maak kennis met Erna

Erna is geboren in Rotterdam in 1963. Ze heeft 35 jaar binnen het bankwezen gewerkt waarvan 33 jaar in Treasury.

Erna’s drijfveer is mensen/bedrijven helpen met haar kennis en ervaring. Leren van elkaar en door samenwerking allemaal beter worden. Met die reden heeft Erna haar business EEVA opgericht (Erna Erkens Valuta Advies). Erna’s mening is dat bedrijven geen zakendoen met bedrijven, maar mensen doen zaken met mensen.

Haar basis voor zakendoen is altijd de mens. Een primaire behoefte van mensen is dat ze het gevoel willen hebben dat ze ergens thuishoren. To Feel that they belong. Mensen met een set van dezelfde normen en waarden voelen zich thuis bij elkaar. Na een poosje voelen ze zich veilig en dan ontstaat er automatisch vertrouwen. Dat kost tijd.

Erna’s kernwaarden: Integriteit, loyaliteit, professionaliteit/kwaliteit en samenwerking.

Wisselkoersrisisco Erna Erkens Valuta Advies

Bent u helemaal thuis in alle vaktermen als u aan tafel zit met uw bank?

Of schiet er soms een woord voorbij waarvan u denkt? Wat was dat ook al weer?

In uw werk komen internationale transacties dagelijks voor, kennis van het vakjargon is dan belangrijk. Wilt u in gesprekken met uw bank of broker goed beslagen ten ijs komen en uzelf zeker voelen en alle gebruikte vaktermen begrijpen? Dan is deze online masterclass ‘Vakjargon in 5 dagen’ speciaal voor u!