EEVA legt uit

Hedging of hedgen; dé oplossing voor uw financiële risico’s?

Posted

Hedging een woord wat veel gebruikt wordt in de financiële wereld. Maar wat betekent hedging eigenlijk en hoe kunt u dit toepassen? In dit artikel lichten we het hedgen van financiële risico’s toe en bespreken we een aantal vormen van indekken (hedgen).

Wat is hedging?

Hedging is de Engelse term voor afdekken. Het is niets anders dan risico’s beperken en dus afdekken.
Het kan zijn dat u al eens aan hedging heeft gedaan, zonder dat u zich daarvan bewust was. Het komt namelijk in het dagelijks leven en op de financiële markt veel voor. Denkt u maar aan uw brandverzekering. U kunt de mogelijke brand in uw woning niet voorkomen, maar u kunt uzelf wel met een verzekering beschermen tegen de gevolgen.

Wanneer past u hedgen toe?

Hedgen wordt in de financiële wereld voor verschillende doeleinden gebruikt. 

Hedgen of hedging; dé oplossing voor uw financiële risico’s 2

Hedgen om valutarisico’s te beperken

Hedgen kunt u onder andere gebruiken om valutarisico’s af te dekken. In dat geval kunt u gebruik maken van o.a. spot transacties, valutatermijncontracten of optiecontracten. Met deze contracten kunt u zich beschermen tegen koersschommelingen van valuta, die u in uw bezit heeft. Of voor valuta die u in de toekomst nodig heeft.

Als u veel zakendoet met bijvoorbeeld de Verenigde Staten heeft u meestal ook een valutarisico in de Amerikaanse Dollar (USD). U verkoopt iets vandaag, maar de betaling vindt in de toekomst plaats. In die tussentijd zal deze dollarkoers gaan bewegen. Dan loopt u een valutarisico door deze schommelingen in de wisselkoers. Met een optiecontract, spot transactie of een valutatermijncontract kunt u dit risico minimaliseren of soms zelfs helemaal afdekken.

Hedging bij aandelen

Maar hedging wordt niet alleen gebruikt om valutarisico’s in te dekken. Er zijn ook andere financiële markten waarbij hedging gebruikt wordt. Stel u bent van plan om aandelen te kopen. U gaat er dan vanuit dat de koers van het aandeel zal stijgen en uw bezit meer waard zal worden. Er is natuurlijk ook een risico dat de koers van het aandeel daalt en uw bezit minder waard wordt.

Om dit risico te verkleinen kunt u hedgen met opties. Hoe dit precies in zijn werk gaat hangt af van de specifieke situatie. Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op!

Hedgen om marktrisico’s af te dekken

Door prijsveranderingen in de markt kunnen bedrijven verliezen lijden. Daarom dekken zij zich vaak in tegen deze marktrisico’s. Denk hierbij aan schommelingen in brandstofprijzen, olie en voedselprijzen.
Veel bedrijven hedgen het brandstofrisico met olie futures. Dit zijn termijncontracten waarbij een koper en verkoper vooraf een afspraak maken voor aanschaf van olie in de toekomst. Door nu al een prijsafspraak te maken voor de brandstof die in de toekomst wordt geleverd dekken ze het risico af dat de olieprijzen gaan stijgen. Op deze manier wordt een marktrisico dus afgedekt via hedging. Natuurlijk komt hier nog meer bij kijken. Het is daarom raadzaam om u goed te laten informeren voordat u hedging op deze manier toepast.

De perfecte hedge

Via een hedge kan een financieel risico volledig worden afgedekt. Dit wordt dan een ‘perfecte hedge’ genoemd. Maar er wordt ook met enige regelmaat een deel van het risico gehedged, of voor een kortere periode dan de totale looptijd van het risico. Dan is het dus geen perfecte hedge.

Hedgen of hedging; dé oplossing voor uw financiële risico’s 2

Voordelen van hedging

De voordelen van hedging zijn overduidelijk, u kunt risico’s volledig of in ieder geval deels afdekken. Hierdoor heeft u meer grip op uw winstmarge. Maar zitten er dan alleen maar voordelen aan?

Nadelen van hedgen

Hedgen kan ook kosten met zich meebrengen. Laat u hierdoor niet verrassen. Vraag altijd van tevoren wat de kosten zijn. Verder kan het natuurlijk zo zijn dat wanneer u het valutarisico indekt en de koers voor u de gunstige kant op beweegt, u winst misloopt. Maar u heeft, als het goed is, al een winstmarge op uw product en dat is uw verdienmodel. Als u niets doet en de koers beweegt de voor u verkeerde kant op
zet u uw verdienmodel op het spel en dat kan nooit de bedoeling zijn. Dan zet u de verdiencapaciteit van uw onderneming op het spel.  

Kortom….

Hedgen is een goede manier om financiële risico’s af te dekken, maar het is belangrijk dat u de juiste informatie en de juiste kennis heeft en op basis daarvan de juiste beslissingen maakt. Laat u daarom altijd goed adviseren door een Valuta Expert. Wilt u samen bekijken wat hedgen voor uw onderneming kan betekenen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

Valutacoach voor het MKB Erna Erkens

Erna is geboren in Rotterdam in 1963. Ze heeft 35 jaar binnen het bankwezen gewerkt waarvan 33 jaar in Treasury.

Erna’s drijfveer is mensen/bedrijven helpen met haar kennis en ervaring. Leren van elkaar en door samenwerking allemaal beter worden. Met die reden heeft Erna haar business EEVA opgericht (Erna Erkens Valuta Advies). Erna’s mening is dat bedrijven geen zakendoen met bedrijven, maar mensen doen zaken met mensen.

Haar basis voor zakendoen is altijd de mens. Een primaire behoefte van mensen is dat ze het gevoel willen hebben dat ze ergens thuishoren. To Feel that they belong. Mensen met een set van dezelfde normen en waarden voelen zich thuis bij elkaar. Na een poosje voelen ze zich veilig en dan ontstaat er automatisch vertrouwen. Dat kost tijd.

Erna’s kernwaarden: Integriteit, loyaliteit, professionaliteit/kwaliteit en samenwerking

Wisselkoersrisisco Erna Erkens Valuta Advies

Bent u helemaal thuis in alle vaktermen als u aan tafel zit met uw bank?

Of schiet er soms een woord voorbij waarvan u denkt? Wat was dat ook al weer?

In uw werk komen internationale transacties dagelijks voor, kennis van het vakjargon is dan belangrijk. Wilt u in gesprekken met uw bank of broker goed beslagen ten ijs komen en uzelf zeker voelen en alle gebruikte vaktermen begrijpen? Dan is deze online masterclass ‘Vakjargon in 5 dagen’ speciaal voor u!