Over EEVA

Mensen doen zaken met mensen en dat zal ook altijd zo blijven. In het bedrijfsleven lijkt het persoonlijk contact steeds meer op de achtergrond te verdwijnen. Vertrouwen, echte communicatie, samenwerking, waardering en plezier zijn voor mij de basis voor een goede zakelijke relatie. Op een verfrissende en begrijpelijke manier deel ik mijn kennis en ervaring over de financiële markten. Ik ben een aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over de financiële markten of over valuta-, rente- of commodityrisico’s.

Hoe deel ik de kennis, die u helpt bij het maken van keuzes op het gebied van valutarisico’s?

  1. Dagelijks EEVA’s Valutanieuws om 9.30 in uw mailbox.
    Een verfrissende kijk op de financiële markten. Dit stimuleert u om na te denken over uw valutarisico’s. EEVA’s Valutanieuws geeft richting, stimuleert en motiveert u om bewuster met uw valutarisico’s om te gaan. Dat levert minder risico en dus geld en rust op. Klik hier voor meer info.
  2. Persoonlijke afspraak.
    In een persoonlijk gesprek gaan we in op uw financiële risico’s. We maken een gestructureerde inventarisatie van deze risico’s in vreemde valuta, rente en/of commodities. Vervolgens maken we een plan van aanpak hoe om te gaan met deze risico’s. EEVA ondersteunt bij de uitvoering van dit plan van aanpak waar nodig.
  3. Training op maat.
    Een bedrijf wat internationaal handelt heeft vaak te maken met valutarisico’s. Het is van belang dat uw medewerkers die te maken hebben met valuta- en renterisico’s, de financiële markten goed begrijpen. Tijdens de training leren wij uw medewerkers in begrijpelijke taal hoe de valuta- en rentemarkten in elkaar zitten. Hierdoor zijn zij in staat om de valutarisico’s te signaleren. Daarnaast krijgen ze inzicht in hoe ze met deze risico’s kunnen omgaan. Klik hier voor meer info.

Missie EEVA

Mensen op een verfrissende manier informeren, motiveren en bewust maken van valuta-, rente- en commodityrisico’s. Stimuleren om in actie te komen om risico’s te verkleinen. Dit zorgt voor een stabieler resultaat, meer rust en minder stress.
Erna Erkens Valuta Advies
Misschien is het tijd om kennis te maken en samen een kop koffie te drinken. Ik hoor graag van u!

Erna Erkens
erna.erkens@valuta-advies.nl
+31 10 – 465 15 25