Welke koersen komt u tegen in een valutatermijncontract?

Koersen Valutatermijncontract Erna Erkens Valuta Advies (5)

Om uw valutarisico in te dekken kunt u gebruik maken van een valutatermijncontract. Een valutatermijncontract is een valutacontract waarbij de ene valuta wordt gekocht en een andere valuta wordt verkocht, met een valutadatum in de toekomst. Hiervoor wordt een prijs afgesproken op de dag van het afsluiten van het termijncontract. U komt verschillende koersen tegen in het valutatermijncontract, deze zullen we verderop in de artikel bespreken. 

De koers voor dit termijncontract staat vast tot de afloopdatum. Op de dag dat u het termijncontract afsluit, weet u voor welk USD bedrag u op de vervaldatum wordt gecrediteerd of belast en wat de tegenwaarde in Euro’s is. Dat verandert nooit meer. U heeft dus zekerheid over de koers en het maakt dus niet meer uit wat er in de tussentijd met de EUR/USD koers gebeurt.

Koersen valutatermijncontract Erna Erkens Valuta Advies

Voor welke periodes kan een valutatermijncontract worden afgesloten?

Gebruikelijke periodes voor een termijncontract zijn 1, 2, 3, 6, 9 en 12 maanden. U kunt ook zelf de datum bepalen, zolang het maar een
werkdag is.

Koersen in het valutatermijncontract: is de termijnkoers hetzelfde als de spotkoers?

U komt verschillende koersen tegen in een valutatermijncontract. De termijnkoers is niet hetzelfde als de koers, die we bijvoorbeeld op Investing.com zien staan.

Een termijnkoers bestaat uit 2 delen:

  1.  De actuele koers van dit moment;
  2. Het renteverschil tussen de 2 valuta’s in het valutapaar over de looptijd van het termijncontract. Dit wordt uitgedrukt in een deel van de koers. Dit heet het agio of disagio.

Als we de actuele koers vergelijken met de termijnkoers zijn er drie mogelijkheden:

  1. De termijnkoers is hoger dan de actuele koers. Dat is bij de EUR/USD op dit moment het geval. Dit betekent dat de rente van de basisvaluta (EUR) lager is dan de rente van de handelsvaluta (USD). De termen basis- en handelsvaluta worden uitgebreid besproken onze Masterclass Vakjargon in 5 dagen. Als de termijnkoers hoger is dan de actuele koers is er sprake van een agio.
  2. De termijnkoers is lager dan de actuele koers. Dit is bij de USD/CHF en USD/SEK op dit moment het geval. Het betekent dat de rente van de basisvaluta (USD) hoger is dan de rente van de handelsvaluta (CHF en SEK). Er is in dit geval sprake van een disagio.
  3. De termijnkoers is gelijk aan de actuele koers. Dat is op het moment van het schrijven van dit artikel het geval bij de USD/CAD koers. Dit betekent dat de basisvaluta gelijk is aan de rente van de handelsvaluta. Een aantal jaar geleden was dit ook het geval bij de EUR/USD.  Er is in dit geval sprake van pari.

Als u met uw bank of een valutabroker een termijncontract afsluit, bestaat de marge uit 2 onderdelen: een marge op de actuele koers (spotkoers) en een marge op het termijndeel (agio, disagio of pari).

Koersen valutatermijncontract Erna Erkens Valuta Advies

Kan ik van te voren de termijnkoers checken voordat ik een valutatermijncontract afsluit?

Zeker. Dat is zelfs een heel goed idee. Voordat u de bank belt om een valutatermijncontract af te sluiten is het verstandig om te kijken welke koersen u kunt verwachten. Op Investing.com kunt u deze koersen voor uw valutatermijncontract vinden. Onder het kopje Foward Rates staat een overzicht van de eventuele agio’s of disagio’s.

In onderstaand voorbeeld ziet u de koers van de EUR/USD. 

Koersen valutatermijncontract

De Forward Rates zien er als volgt uit: 

Koersen valutatermijncontract

Hoe leest u het overzicht van agio’s en disagio’s?

U ziet in het overzicht 4 kolommen naast elkaar staan. We kijken in dit geval naar de eerste 2  kolommen, Bied (Bid) en Laat (Ask).

Wat is de Agio?

Is het getal in de kolom Bied lager dan het getal in de kolom Laat, dan spreken we over een agio. In de linker kolom ziet u EUR/USD met daarachter de betreffende termijn. Voor het bepalen van de termijnkoers, kiest u de getallen Bied en Laat in de regel met de juiste termijn.

De actuele koers (spotkoers) is in dit voorbeeld 1.2193. In het geval van EUR/USD moet het agio bij de spotkoers worden opgeteld.

Wat is de Disagio?

Is het getal in de kolom Bied hoger dan in de kolom Laat, dan spreken we over een disagio. Meestal staat er dan een min-teken voor. Het gaat er dan om welk getal absoluut gezien hoger is. Het  valutapaar USD/CHF heeft op dit moment een disagio. Daarom nemen we die even als voorbeeld.

In onderstaand overzicht ziet u dit terug. In de kolom Bied bij een termijn van 3 maanden, ziet u bijvoorbeeld staan: -21.4000. Dit getal is, absoluut gezien, hoger dan het getal in de kolom Laat: -20.6000.

De actuele koers (spotkoers) was in dit overzicht 0.8974. In het geval van USD/CHF moet het disagio van de spotkoers worden afgetrokken.

Wat is Pari?

Wanneer in de kolommen Bied en Laat 0 staat, spreekt men van pari. Dit komt niet vaak voor maar is mogelijk. Een aantal jaar geleden was dit een periode het geval bij de EUR/USD. Het betekent dat de rentes voor basis en handelsvaluta gelijk zijn.

De actuele koers (spotkoers) en de termijnkoers zijn dan gelijk.

Koersen valutatermijncontract Erna Erkens Valuta Advies (4)

Hoe bepaalt u de koersen in uw valutatermijncontract, zoals de termijnkoers?

Stel u bent koper van USD, en dus verkoper van EUR en u wilt de termijnkoers van 6 maanden bepalen. Dan neemt u het getal in de regel EURUSD 6M.

koersen valutatermijncontract

We zien in dit voorbeeld dat het getal in de kolom Bied
lager is dan het getal in de kolom Laat. Er is dus sprake van een agio.

Wilt u de termijnkoers bepalen, dan telt u het getal in de
kolom Bied op bij de spotkoers.

Stel de spotkoers is 1.2193

U bent verkoper van de Euro en koper van de dollars.

Dan is het agio van de kolom Bied van toepassing. Dan krijgt
u de laagste (=slechtste) koers voor u.

Dus spotkoers 1.2193 + 0.004265 = 1.223565

Meestal wordt het agio afgerond in hele punt, in het nadeel
voor u. Dat wil zeggen 0.004265 wordt afgerond naar 0.0042.

Dan wordt de termijnkoers:

Spotkoers 1.2193 + 0.0042 = 1.2235

Schakel indien nodig een expert in om mee te kijken

Als u een contract afsluit, zorg dan dat u goed op de hoogte bent van de verschillende koersen die voorkomen in het valutatermijncontract. Twijfelt u, neem dan contact op met een valuta-expert. Door een expert mee te laten kijken kunt u vervelende verrassingen achteraf voorkomen.  

Valutacoach voor het MKB Erna Erkens

Maak kennis met Erna

Erna is geboren in Rotterdam in 1963. Ze heeft 35 jaar binnen het bankwezen gewerkt waarvan 33 jaar in Treasury.

Erna’s drijfveer is mensen/bedrijven helpen met haar kennis en ervaring. Leren van elkaar en door samenwerking allemaal beter worden. Met die reden heeft Erna haar business EEVA opgericht (Erna Erkens Valuta Advies). Erna’s mening is dat bedrijven geen zakendoen met bedrijven, maar mensen doen zaken met mensen.

Haar basis voor zakendoen is altijd de mens. Een primaire behoefte van mensen is dat ze het gevoel willen hebben dat ze ergens thuishoren. To Feel that they belong. Mensen met een set van dezelfde normen en waarden voelen zich thuis bij elkaar. Na een poosje voelen ze zich veilig en dan ontstaat er automatisch vertrouwen. Dat kost tijd.

Erna’s kernwaarden: Integriteit, loyaliteit, professionaliteit/kwaliteit en samenwerking.

Wisselkoersrisisco Erna Erkens Valuta Advies

Bent u helemaal thuis in alle vaktermen als u aan tafel zit met uw bank?

Of schiet er soms een woord voorbij waarvan u denkt? Wat was dat ook al weer?

In uw werk komen internationale transacties dagelijks voor, kennis van het vakjargon is dan belangrijk. Wilt u in gesprekken met uw bank of broker goed beslagen ten ijs komen en uzelf zeker voelen en alle gebruikte vaktermen begrijpen? Dan is deze online masterclass ‘Vakjargon in 5 dagen’ speciaal voor u!