EEVA legt uit

De IFO index en de ZEW index

Posted
Erna Erkens Valuta Advies - Valutacoach - IFO index ZEW index
Duitsland is de motor van de economie in de Europese Unie. In Duitsland zijn er twee belangrijke indexen die het bedrijfsklimaat bepalen, de IFO en de ZEW-indexen. Die zijn op hun beurt weer een indicator voor de stand van zaken van de Duitse economie. De IFO index is gebaseerd op de huidige situatie en verwachtingen voor de toekomst van bedrijven. De ZEW index vraagt hetzelfde aan analisten en economen. Voor de realiteit is de IFO daarom een betere graadmeter, als het gaat om het beleggerssentiment kun je beter naar de ZEW index kijken. In dit artikel leggen we uit hoe deze indexen tot stand komen en hoe je deze kunt gebruiken.
IFO en ZEW indexen Erna Erkens Valuta Advies (2)

De IFO index

IFO staat voor Information und Forschung (research) Institute. Dit instituut maakt deel uit van het Leibniz Institute for Economic Research van de Universiteit van München. Het werd opgericht in 1949 en is een van de toonaangevende economische onderzoeksinstituten in Europa.

Om de IFO business Climate-index te bepalen wordt er maandelijks onderzoek gedaan onder ongeveer 9.000 bedrijfsleiders en senior managers in de sectoren:

 • Industrie
 • Bouw
 • Groothandel
 • Detailhandel

De bedrijven in deze sectoren worden gevraagd om hun beoordeling te geven over hun huidige bedrijfssituatie en de verwachtingen voor de komende 6 maanden.

Ze kunnen hun huidige situatie als volgt beoordelen:

 • Goed
 • Voldoende
 • Slecht

In de toekomst met:

 • Gunstiger
 • Onveranderd
 • Ongunstiger

De antwoorden worden samengevoegd volgens het belang van de verschillende sectoren. De diffusie-index is de balanswaarde van de huidige bedrijfssituatie. Dat wil zeggen, de indicator geeft het verschil weer tussen het percentage analisten dat optimistisch is en het percentage pessimistisch is. Deze wordt berekend door het verschil te nemen van de percentages van de antwoorden “goed” en “slecht”. 

De balanswaarde van de verwachtingen is het verschil van de percentages van “gunstiger” en “ongunstiger”. Uiteindelijk wordt het ondernemersklimaat bepaald door het gemiddelde van de saldi van de huidige situatie en het toekomstperspectief.

Er zijn 3 onderdelen van de IFO index:

 • IFO – Business klimaat
 • IFO – huidige situatie
 • IFO – verwachtingen voor de toekomst

Hoe interpreteer je de IFO index?

IFO index > 100 = Dit geeft een optimistisch bedrijfsklimaat in Duitsland aan – dus goed nieuws voor de economie. Of het echt goed nieuws is hangt af van het cijfer van de vorige maand. Als dat hoger is, is het nieuws misschien minder goed. Dan kan er een dalende trend komen.

IFO index < 100 = Dit geeft een pessimistisch bedrijfsklimaat in Duitsland aan – dus een verkoop signaal voor de indexen. Ook hier geldt dat de trend belangrijk is. Zijn de cijfers beter of slechter dan vorige maand.

De ZEW-index

ZEW staat voor Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Dit is het Centrum voor Europees Economisch Onderzoek (ZEW) in Mannheim, Duitsland. Het is een non-profit en onafhankelijk instituut, opgericht in 1990 in samenwerking met de Universiteit van Mannheim.

ZEW is een van Duitslands meest toonaangevende economische onderzoeksinstituten en heeft vier belangrijke doelstellingen:

 1. Economisch onderzoek doen
 2. Economisch beleidsadvies geven
 3. Opleiden van jonge economen en
 4. Het publiek informeren.

De ZEW Indicator of Economic Sentiment is een maandelijkse sentimentindex. Aan het onderzoek nemen maximaal 350 financiële experts deel van banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële afdelingen deel. Zij geven beoordelingen en voorspellingen voor belangrijke internationale financiële marktgegevens.

Deelnemers van het onderzoek worden naar hun verwachtingen over de komende 6 maanden gevraagd met betrekking tot de economie, inflatiecijfers, rentetarieven, aandelenmarkten en wisselkoersen in de eurozone, Duitsland, Japan, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Daarnaast worden hun verwachtingen met betrekking tot de olieprijs gevraagd.

Net als de IFO is de ZEW index een ‘diffusie-index’. Dat wil zeggen, de indicator geeft het verschil weer tussen het percentage analisten dat optimistisch is en het percentage pessimistisch is.

Eén indicator is gemaakt en gepubliceerd op basis van de resultaten van de ZEW Financial Market Survey: de ZEW-indicator voor economisch sentiment is een belangrijke indicator voor de Duitse economie, vergelijkbaar met de IFO-index.

Er zijn voor Duitsland twee ZEW indexen:

 • ZEW enquête voor de huidige situatie
 • ZEW enquête voor het economische sentiment

De Eurozone heeft een ZEW index:

 • ZEW enquête voor het economische sentiment
Erna Erkens Valuta Advies - Valutacoach - IFO index ZEW index (1)

Optimistisch of pessimistisch?

Komt de IFO index of de ZEW index positief uit, dan betekent dat dat de ondervraagden dus optimistisch zijn over de toekomst van het bedrijfsleven in Duitsland. Als gevolg hiervan zou de koers van de EUR/USD kunnen gaan stijgen. Als men pessimistisch is over de toekomst zou de EUR/USD koers kunnen gaan dalen.

Op basis van deze gegevens wordt een eenvoudige indicator weergegeven die het verschil laat zien tussen het aantal analisten dat positief is over de Duitse economie en het aantal analisten dat negatief is. Een voorbeeld:

Als 20% van de respondenten verwacht dat de Duitse economische situatie zal verslechteren, 30% verwacht dat deze onveranderd zal blijven en 50% verwacht dat deze zal verbeteren, dan zou de ZEW Indicator of Economic Sentiment een positieve waarde van 20 hebben. Dit is positief en suggereert dat financiële experts positieve tekenen voor groei op de middellange termijn zien.

Wil je meer weten over de IFO en ZEW indexen, vraag dan advies bij een valutaexpert.