Training op maat

kennis op maat toegespitst op uw bedrijf

hoe werken de valutamarkten?

Voor iedereen die internationaal handelt, is het belangrijk de valutamarkten goed te begrijpen.

Hoeveel invloed heeft valutarisico op uw resultaat?

Inzicht in de invloed van valutarisico voorkomt nare verrassingen aan het einde van het boekjaar.

Hoe kunt u valutarisico's indekken?

Kunt u de risico's herkennen? Dan is de volgende stap om deze in te dekken.

Verschillende strategieën leren toepassen

U leert diverse strategieën om valutarisico's in te dekken, toepasbaar voor uw bedrijf.

Speciaal voor uw bedrijf

Een bedrijf wat internationaal handelt heeft vaak te maken met valutarisico’s. Het is belangrijk dat de medewerkers die te maken hebben met internationale transacties, kennis hebben van de valutamarkten, valutarisico’s herkennen en er op de juiste manier op in kunnen spelen.

Tijdens de training leren uw medewerkers in begrijpelijke taal hoe de valuta- en rentemarkten in elkaar zitten. Hierdoor zijn zij in staat om de valutarisico’s te signaleren. Daarnaast leren ze verschillende strategieën om met deze risico’s om te gaan. Van te voren bekijken we samen welke kennis uw medewerkers nodig hebben. Hierdoor kunnen we het maximale uit de training halen voor uw medewerkers én uw bedrijf.

Heeft u interesse in een training op maat voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op.

  Bedrijfsnaam *

  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer*

  Klanten aan het woord

  Chemship opereert als scheepvaartonderneming in een internationale omgeving waardoor wij gevoelig zijn voor handelsontwikkelingen (zoals sancties), maar ook valutarisico’s en de ontwikkeling van de olieprijs. Het Finance team vervult een belangrijke rol om deze risico’s in kaart te brengen, in te schatten en waar mogelijk mitigerende maatregelen te nemen. Hierbij dienen wij de belangen van Chemship BV alsook ons moederbedrijf (Gadot Group) en zusterondernemingen in acht te nemen. Via een interactieve workshop heeft Erna ons tijdens een aantal sessies een kennisupdate gegeven over valutarisico’s. Daarnaast is er ingezoomd om onze organisatie en hebben wij praktische tips gekregen om onze valutarisico te beperken. Erna heeft zich hierbij verdiept in ons bedrijf en kon deze toch complexe materie op een praktische no-nonsense wijze overbrengen op ons team. De workshop heeft aan onze verwachtingen voldaan en ik zou deze dan ook zeker aanbevelen.
  Thijs Vlaanderen
  Chemship BV