Training op maat

Een bedrijf wat internationaal handelt heeft vaak te maken met valutarisico’s. Het is van belang dat uw medewerkers die te maken hebben met valuta- en renterisico’s, de financiële markten goed begrijpen en er op de juiste manier op in kunnen spelen.

Tijdens de training leren wij uw medewerkers in begrijpelijke taal hoe de valuta- en rentemarkten in elkaar zitten. Hierdoor zijn zij in staat om de valutarisico’s te signaleren. Daarnaast krijgen ze inzicht in hoe ze met deze risico’s kunnen omgaan.

Vaste onderdelen in de training:

  • Hoe zitten de valutamarkten in elkaar
  • Hoe herken je valutarisico’s
  • Hoe kun je valutarisico’s indekken
  • Leer verschillende strategieën om valutarisico in te dekken

Van te voren bekijken we samen welke kennis uw medewerkers nodig hebben. Hierdoor kunnen we het maximale uit de training halen voor uw medewerkers én uw bedrijf.

Heeft u interesse in een training op maat voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het formulier rechts op deze pagina.