Wat is een optiecontract?

Wat is een optiecontract?

Internationaal handelende bedrijven kunnen gebruik maken van optiecontracten om hun valutarisico te managen. Een optiecontract is een contract tussen de koper en de verkoper van een vaste onderliggende waarde. Dat kan een aandeel zijn, een valuta, goud of zilver bijvoorbeeld. 

De onderliggende waarde wordt:

 • Gekocht of verkocht op van tevoren afgesproken datum 
 • Tegen een van tevoren afgesproken prijs 
 • Voor een van tevoren afgesproken hoeveelheid van deze onderliggende waarde. 

Deze contracten lijken een beetje op termijncontracten. Bij een optiecontract is de koper van de optie niet verplicht om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen.  

Optiecontracten worden vaak gebruikt om risico’s af te dekken op bestaande posities en voor de speculatieve handel.

Welke soorten optiecontracten zijn er?

Er zijn twee basisvormen, de putoptie en de calloptie.

Wanneer is een optiecontract een oplossing?

Een calltoptie kan een (dure) oplossing zijn als:

  • Een prijsstijging wordt verwacht en u heeft iets gekocht;
  • Er in een offerte rekening is gehouden met een bepaalde calculatieprijs;

  Een putoptie kan een (dure) oplossing zijn als:

  • Er een prijsdaling wordt verwacht en u heeft iets verkocht;
  • Er is in een offerte met een bepaalde calculatieprijs (dus opbrengst) rekening gehouden.

  Optiecontract: Wat is een calloptie?

  Een calloptie is een contract tussen een koper en een verkoper met een aantal vaste onderdelen.
  De expiratiedatum, de hoofdsom/hoeveelheid, de uitoefenprijs en de premie waarbij:

  • Je als koper het recht hebt om:
   – op een bepaalde datum (expiratiedatum);
   – een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta’s/ aandelen of anderszins te kopen;
   – tegen een van te voren vastgestelde koers of prijs (uitoefenprijs).
  • De verkoper de plicht op zich neemt om op de expiratiedatum de afgesproken hoeveelheid vreemde valuta’s/aandelen of anderszins te leveren.
  • De koper van de calloptie beschermt zich tegen een ongunstige koersontwikkeling en betaalt bij afsluiting een premie. Net zoals bij een gewone verzekering.

  Voordelen voor de koper van een calloptie:

  • De koper is niet verplicht tot afname;
  • Er is maximale flexibiliteit;
  • Bescherming van de koper tegen nadelige koersbewegingen (stijging) vanaf de vooraf gekozen prijs, de uitoefenprijs;
  • De koper kan onbeperkt profiteren van een voordelige koersbeweging (koersdaling);
  • Je weet als koper precies waar je aan toe bent. Je kunt nooit meer verliezen dan het premiebedrag.

  Nadelen voor de koper van een calloptie:

  • De premie moet vooraf worden voldaan;
  • Hoe dichter de uitoefenprijs bij de actuele prijs van de onderliggende waarde ligt, hoe hoger de premie;
  • Opties zijn in de regel vrij duur, de koper betaalt een hoge premie. Er is dus ook een grote koersbeweging nodig om de premie terug te verdienen.

  Optiecontract: Wat is een putoptie?

  Een putoptie is een contract tussen een koper en een verkoper, waarbij:

  • Je als koper het recht hebt:
   – Om op een bepaalde datum (expiratiedatum);
   – Een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta/aandelen of anderszins te verkopen;
   – Tegen een nu al vastgestelde koers (uitoefenprijs).
  • De verkoper de plicht op zich neemt om op de expiratiedatum de afgesproken hoeveelheid vreemde valuta’s aandelen of anderszins te kopen.
  • Als koper van de put optie ben je beschermd tegen een ongunstige koersontwikkeling (daling). Daarvoor betaal je bij afsluiting een premie.

  Voordelen voor de koper van de putoptie:

  • Er is geen verkoopverplichting;
  • Maximale flexibiliteit;
  • Bescherming tegen nadelige koersbeweging (daling) vanaf de vooraf gekozen prijs, de uitoefenprijs;
  • Onbeperkt profiteren van een voordelige koersbeweging (stijging);
  • De koper kan nooit meer verliezen dan het premiebedrag en weet dus precies waar hij aan toe is.

  Nadelen voor de koper van een putoptie:

  • De premie moet vooraf worden betaald;
  • Hoe dichter de uitoefenprijs ligt bij de actuele prijs van de onderliggende waarde, hoe hoger de premie;
  • Opties zijn in de regel vrij duur, dus hoge premies en er is dus ook een grote beweging nodig om de premie terug te verdienen.

  In het bovenstaande overzicht ziet u dat bij optiecontract de koper altijd het recht behoudt om het contract al dan niet uit te oefenen. De verkopers zijn altijd afhankelijk van de beslissing van de kopers. Het risico van de verkopers van de optie is onbeperkt. De verkoper van de optie weet wel op welke prijs hij/zij de verplichting heeft, maar weet niet wat de actuele prijs wordt. Dus hij/zij weet nooit wat het prijsverschil zal zijn. 

  Daarom is verkopen van opties eigenlijk alleen iets voor echte specialisten met veel kennis. Net als bij een verzekering en de verzekeringsmaatschappijen. Wij kopen een brandverzekering of een autoverzekering, maar we verkopen deze niet. Dat is iets voor specialisten.

  Amerikaanse en Europese optiecontracten

  Er zijn optiecontracten die de koper het recht geven op de optie uit te oefenen op elke gewenste datum tot aan de expiratiedatum. Dit noemen we Amerikaanse optiecontracten. Bij Europese optiecontracten kan het contract alleen worden uitgeoefend op de vastgestelde expiratiedatum. De optie kan wel tegengesloten worden met dezelfde expiratiedatum. De namen voor deze verschillende contracten hebben overigens niks met geografie te maken.

  Dit artikel is niet volledig maar geeft een beeld van hoe optiecontracten werken. Voor meer informatie kunt u altijd even contact met ons opnemen.

  Valutacoach voor het MKB Erna Erkens

  Maak kennis met Erna

  Erna is geboren in Rotterdam in 1963. Ze heeft 35 jaar binnen het bankwezen gewerkt waarvan 33 jaar in Treasury.

  Erna’s drijfveer is mensen/bedrijven helpen met haar kennis en ervaring. Leren van elkaar en door samenwerking allemaal beter worden. Met die reden heeft Erna haar business EEVA opgericht (Erna Erkens Valuta Advies). Erna’s mening is dat bedrijven geen zakendoen met bedrijven, maar mensen doen zaken met mensen.

  Haar basis voor zakendoen is altijd de mens. Een primaire behoefte van mensen is dat ze het gevoel willen hebben dat ze ergens thuishoren. To Feel that they belong. Mensen met een set van dezelfde normen en waarden voelen zich thuis bij elkaar. Na een poosje voelen ze zich veilig en dan ontstaat er automatisch vertrouwen. Dat kost tijd.

  Erna’s kernwaarden: Integriteit, loyaliteit, professionaliteit/kwaliteit en samenwerking.

  Wisselkoersrisisco Erna Erkens Valuta Advies

  Ben je helemaal thuis in alle vaktermen als je aan tafel zit met je bank?

  Of schiet er soms een woord voorbij waarvan je denkt? Wat was dat ook al weer?

  In je werk komen internationale transacties dagelijks voor, kennis van het vakjargon is dan belangrijk. Wil je in gesprekken met je bank of broker goed beslagen ten ijs komen en jezelf zeker voelen en alle gebruikte vaktermen begrijpen? Dan is deze online masterclass ‘Vakjargon in 5 dagen’ speciaal voor jou!