EEVA legt uit

Wat is valutarisico?

Posted
Wat is valutarisico?

Heeft uw bedrijf te maken met de import of export van producten of diensten buiten de Eurozone dan krijgt u te maken met valutarisico’s.

Wat is een valutarisico?

Er zijn verschillende definities van valutarisico, waaronder de volgende uit de encyclopedie:

Het risico dat de valutakoers van een vreemde valuta verandert, zodat een vordering of schuld die u heeft in die valuta ook in waarde veranderd. Dit kan zowel een voor- als een nadeel opleveren.

  • Een valutarisico is het risico dat de winst van de onderneming beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. De omvang van dit risico wordt bepaald door twee factoren:
  • Het bedrag in vreemde valuta waarvoor de onderneming bloot staat aan fluctuaties. We noemen dit ook wel het valuta exposure (= het bedrag in vreemde valuta).

De bewegelijkheid (volatiliteit) van de wisselkoersen van de valuta’s waarin de onderneming zaken doet, maar hierin zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

Wat is Valutarisico - Erna Erkens Valuta Advies

Voorbeeld valutarisico

Er zijn verschillende situaties waarin er een valutarisico kan ontstaan. We geven alvast een voorbeeld.
Stel uw bedrijf levert producten aan een ander bedrijf in de Verenigde Staten voor USD 1000. Op het moment van levering is dit Euro 730 waard. De rekening wordt echter pas twee maanden later voldaan. Omdat de koers tussen de Amerikaans Dollar en de Euro op dat moment lager is dan bij het moment van levering is dezelfde USD 1000 op dat moment nog maar Euro 650 waard. Dit kan op grote schaal en bij grote bedragen flinke verliezen opleveren.


Manieren waarop een valutarisico kan ontstaan

Pre transactierisico

Als u als bedrijf een offerte uitbrengt of ontvangt in een andere valuta dan de Euro ontstaat er een valutarisico. Dit ontstaat doordat de wisselkoers op het moment van uitbrengen van de offerte hoger of lager kan zijn dan op het moment van acceptatie van de offerte. Hiermee kan de offerte voor uw bedrijf gunstig of juist minder gunstig uitvallen. Dit wordt een pre transactierisico genoemd.

Transactierisico

Op het moment dat een offerte wordt geaccepteerd en omgezet naar een contract ontstaat er weer een nieuw valutarisico. Op het moment dat er over wordt gegaan naar een contract ontstaat er een betalingsverplichting of ontvangst in een andere valuta dan de Euro. Het moment waarop het contract wordt afgesloten is vaak niet gelijk aan het moment van betaling.

In de tijd tussen het afsluiten van het contract en de betaling beweegt de wisselkoers van de vreemde valuta en verandert de waarde van het te betalen of ontvangen bedrag. Het valutarisico wat dit met zich meebrengt wordt ook wel een Transactierisico genoemd.

Translatierisico

Als uw bedrijf deelnemingen of beleggingen in een land buiten de Eurozone heeft ontstaat er ook een valutarisico. Deze post op uw balans is altijd uitgedrukt in Euro’s. Bij koerswisselingen zal deze post dus stijgen of dalen en zo invloed uitoefenen op uw balans. Dit wordt een translatierisico genoemd.

Economisch risico

Een Economisch risico is het risico van wijzigingen in wisselkoersen op de concurrentiepositie en de winstgevendheid van het bedrijf.

Een in Nederland producerende onderneming kan een economisch risico lopen als de producten bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten gemaakt worden voor lagere productiekosten. Als de wisselkoers verandert waardoor de Dollar bijvoorbeeld goedkoper wordt, dalen de productiekosten in de Verenigde Staten. Hierdoor kan het bedrijf in de VS de producten tegen een lagere prijs aanbieden dan u als producent in Nederland.

Een Economisch risico is in het kort de mate waarin een valutarisico de concurrentiepositie beïnvloed.

Voorbeeld valutarisico

Het bedrijf Coolfashion importeert kleding uit China. China wil betaald worden in USD. Dat vinden Chinezen namelijk fijn. De factuur voor een collectie overhemden is USD 100.000. De offerte is gebaseerd op een koers van 1.1200. Dat betekent dat de USD 100.000 met de koers van 1.1200 in de boekhouding staat voor USD 100.000 / 1.1200 = EUR 89.285,71.

Maar dan komt het moment dat de factuur betaald moet worden. Bijvoorbeeld via Cash Against Documents (CAD). De koers op dat moment is dan EUR/USD 1.0800.

Coolfashion moet de Amerikaanse Dollars daadwerkelijk aankopen om de betaling in USD te doen. Op dat moment kosten die USD 100.000 ineens EUR 92.592,59 en is er een verlies van EUR 3.306,88.

Dat is natuurlijk heel vervelend en niet nodig.

Andersom als de koers gestegen is naar 1.1500 heeft Coolfashion een extra winst van EUR 2.329,19 (USD 100.000 / 1.1500 = EUR 86.956.52. EUR 89.285,71 – EUR 86.956.52 = EUR 2.329,19).

Maar het risico is veel te groot om de gok te wagen. Het geld moet verdiend worden met de kleding niet met de verandering van de koers.

Schat uw valutarisico in

Het is als Internationaal Handelend bedrijf verstandig om uw valutarisico’s goed in kaart te brengen om zo onnodige verliezen te beperken.

Als u deze goed in kaart hebt gebracht, kunt u hier passende oplossingen voor zoeken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een Vreemde Valutarekening of Termijncontracten.

Valutacoach voor het MKB Erna Erkens

Maak kennis met Erna

Erna is geboren in Rotterdam in 1963. Ze heeft 35 jaar binnen het bankwezen gewerkt waarvan 33 jaar in Treasury.

Erna’s drijfveer is mensen/bedrijven helpen met haar kennis en ervaring. Leren van elkaar en door samenwerking allemaal beter worden. Met die reden heeft Erna haar business EEVA opgericht (Erna Erkens Valuta Advies). Erna’s mening is dat bedrijven geen zakendoen met bedrijven, maar mensen doen zaken met mensen.

Haar basis voor zakendoen is altijd de mens. Een primaire behoefte van mensen is dat ze het gevoel willen hebben dat ze ergens thuishoren. To Feel that they belong. Mensen met een set van dezelfde normen en waarden voelen zich thuis bij elkaar. Na een poosje voelen ze zich veilig en dan ontstaat er automatisch vertrouwen. Dat kost tijd.

Erna’s kernwaarden: Integriteit, loyaliteit, professionaliteit/kwaliteit en samenwerking.

Wisselkoersrisisco Erna Erkens Valuta Advies

Bent u helemaal thuis in alle vaktermen als u aan tafel zit met uw bank?

Of schiet er soms een woord voorbij waarvan u denkt? Wat was dat ook al weer?

In uw werk komen internationale transacties dagelijks voor, kennis van het vakjargon is dan belangrijk. Wilt u in gesprekken met uw bank of broker goed beslagen ten ijs komen en uzelf zeker voelen en alle gebruikte vaktermen begrijpen? Dan is deze online masterclass ‘Vakjargon in 5 dagen’ speciaal voor u!

Lees verder....

De Valutaswap; wat is het en hoe kunt u het gebruiken
Wat is valutarisico?