Wat is een valutatermijncontract?

Wat is een valutatermijncontract?

Een valutatermijncontract is een contract tussen twee partijen met een valutadatum in de toekomst (bijv. 1,2,3 6 of 12 maanden), maar waar u nu de valutakoers voor afspreekt. Die staat dus vast.

Ongeacht hoe de koers beweegt tijdens de looptijd van uw termijncontract. U weet precies waar u aan toe bent. Het is één van de manieren om uw bedrijf te beschermen tegen een valuta-/wisselkoersrisico.

Als u internationaal handelt en u gaat een bedrag in een vreemde valuta ontvangen of betalen, dan kan dit  valutarisico’s met zich meebrengen. Doordat de valuta- / wisselkoersen veranderen kan uw resultaat worden beïnvloed. Dit kan positief maar ook negatief zijn. Een valutatermijncontract is een manier om dit risico beperken.

Een valutatermijncontract kan voor u dus interessant zijn als u nu al weet dat u in de toekomst een bedrag in vreemde valuta moet betalen of gaat ontvangen. Maar als de wisselkoers op de afgesproken datum gunstiger is dan op het moment dat u het termijncontract heeft afgesproken profiteert u daar niet van. Daar tegen over staat, dat als de koers veel slechter geworden is in de tussenliggende periode kost u dat ook geen geld.

U moet er wel zeker van zijn dat u het bedrag in de vreemde valuta moet betalen of ontvangen. U gaat immers een contract aan en u bent verplicht om de afgesproken hoeveelheid vreemde valuta te kopen of verkopen op de afgesproken datum. Ook als uw internationale overeenkomst niet door gaat. Een valutatermijncontract is geen geschikt instrument als u nog in het offertestadium zit met de andere partij. Als de opdracht toch niet doorgaat, kunt u het valutatermijncontract namelijk niet meer zonder kosten beëindigen. Tijdens een offerte periode kan een valuta optie een oplossing zijn.

1 Erna Erkens Valuta Advies Wat is een valutatermijncontract

Voordelen van een valutatermijncontract

Het afsluiten van een valutatermijncontract brengt een aantal voordelen met zich mee.

  • U bent beschermt tegen ongunstige koersontwikkelingen voor het afgesproken bedrag en de afgesproken looptijd.
  • U heeft duidelijkheid en zekerheid over de kosten of de opbrengsten in Euro’s.

Wat spreekt u af in een valutatermijncontract?

U sluit een overeenkomst met een andere partij, meestal uw bank of een valutabroker, waarin u afspreekt: 

  • Welke valuta u wilt kopen en welke valuta u wilt verkopen. 
  • De looptijd van de transactie. Dus per welke datum u de aan-/verkoop wilt doen. De datum heet in het contract de valutadatum.
  • De wisselkoers waarop u de transactie wilt afsluiten. De vastgelegde wisselkoers wordt de termijnkoers genoemd.
1 Erna Erkens Valuta Advies Wat is een valutatermijncontract

Wat kost het afsluiten van een valutatermijncontract?

ls u een valutatermijncontract afsluit hoeft u hiervoor geen kosten te betalen. De kosten zijn al verwerkt in de wisselkoers (marge) en er zijn verder geen andere kosten. Als u de zaak doet bij een valutabroker moet u nog een (meestal kleine) vergoeding betalen voor de betaling van de bedragen en misschien ook voor de ontvangsten op de rekening van de broker. Bij de bank gaat het op de vreemde valuta rekening en daar zijn verder geen kosten aan 
verbonden. Voor de eventuele betaling moet u ook wel transactiekosten betalen maar deze vallen niet onder de kosten van het termijncontract.

Wat als u het valutatermijncontract toch tussentijds wilt beëindigen?

Het is tijdens de looptijd niet mogelijk om de overeenkomst kosteloos te beëindigen. Het is wel mogelijk om nog een valutatermijncontract af te sluiten, maar dan tegengesteld. In dit contract worden dezelfde bedragen en valuta opgenomen, alleen tegen de huidige wisselkoers. In de nieuwe wisselkoers zijn dan weer de kosten (marge) voor de bank opgenomen. Op de afgesproken valutadatum worden dan beide valutatermijntransacties afgewikkeld op de rekening. Wat overblijft is het verschil in geld tussen de 2 koersen van de twee valutatermijncontracten. Er blijft dan dus een resultaat over. Dat kan voor- of nadelig zijn.

Wat gebeurt er als u de valuta later moet betalen of later ontvangt?

Als door omstandigheden de datum van betaling of ontvangst uit de originele overeenkomst verschuift, kunt u het valutatermijncontract verschuiven door gebruik te maken van een valutaswap. Wilt u hier mee over weten, mail mij dan op erna.erkens@valuta-advies.nl

Hoe werkt het in de praktijk: een voorbeeld van een valutatermijncontract

Er is een bedrijf Cool Fashion BV. Cool Fashion BV zit in het hogere segment van de herenmode. Cool Fashion BV laat voor het eerst een deel van de collectie produceren in China. De afspraken zijn gemaakt en kleding is over 6 maanden in de haven van Rotterdam. Het gaat om een levering van USD 250.000. Op het moment dat beide partijen akkoord zijn, is de EUR/USD koers 1.1250. De Chinese producent wil in USD betaald worden. Deze USD moeten worden aangekocht door Cool Fashion BV. De betaling gaat in 2 keer. USD 125.000 na 3 maanden en USD 125.000 als de kleding in Rotterdam aankomt, dus over 6 maanden. Cool Fashion BV heeft als calculatiekoers aangehouden 1.1000 in de boekhouding.

Cool Fashion BV kan wachten met de aankoop van de USD tot de datum van de betaling. Dus over 3 maanden USD 125.000 kopen en over 6 maanden weer USD 125.000. De kans is heel groot dat de EUR/USD koers tussendoor flink beweegt. Deze koersbeweging kan van grote invloed zijn op de winst op dit deel van de collectie.

Cool Fashion BV kan er voor kiezen om op het moment van het akkoord tussen Cool Fashion BV en de producent uit China de USD op termijn aan te kopen. Dat kan door een valutatermijncontract af te sluiten. 

1 Erna Erkens Valuta Advies Wat is een valutatermijncontract

Wat is een termijncontract?

Een termijncontract is een afspraak met bijvoorbeeld een bank, waarin Cool Fashion BV nu de afspraak maakt met hun bank om nu met een looptijd van 3 maanden de eerste USD 125.000 aan te kopen met een valutadatum 3 maanden verder.   

Stel het is 1 juli, dan zal Cool Fashion BV USD 125.000 per 1 oktober aankopen. De USD worden dan op 1 oktober (als dit een werkdag is) op de USD rekening geboekt en de Euro’s worden ook op 1 oktober ten laste van de Euro rekening geboekt. Bij het afsluiten van een termijncontract is het noodzakelijk om een vreemde valuta rekening te hebben, in dit geval een USD rekening.  Er moeten ook een aantal documenten w orden getekend met de bank en er moet (interne) limietruimte voor zijn. Dit is een onderdeel van de kredietpositie de klant bij de bank heeft.

Stel de actuele koers van de EUR/USD is 1.1250. Dan is op dit moment de termijnkoers over 3 maanden 0.0021 hoger. Dus is de koers per oktober 2020: 1.1250 + 0.0021 = 1.1271.

Het verschil tussen 1.1250 en 1.1271 noemen we het agio. 

Er is sprake van een agio als de termijnkoers hoger is dan de  actuele koers van vandaag. De oorzaak ligt in het renteverschil tussen de 2 valuta’s in het betreffende valutapaar. In dit geval is de Euro rente lager dan de USD rente. Dit verschil was 6 maanden geleden nog veel groter. Toen was het verschil tussen de USD rente en de Euro rente veel groter. De USD rente was toen veel hoger dan nu. De FED heeft sindsdien een aantal keer de rente verlaagd door onder andere de coronacrisis.

Cool Fashion BV kan ook de 2e USD 125.000 per 1 januari 2021 (6 maanden) aankopen met een termijncontract. De koers van vandaag is 1.1250 het agio voor 6 maanden is 0.0045 punten.

Dus dan is de termijnkoers 1.1250 + 0.0045 = 1.1295. 

Dit is als u koper bent van USD en dus verkoper van de EUR een voordeel. Als u verkoper bent van de USD en koper van de EUR, dan is dat voor u een nadeel. De aankoop van de Euro’s wordt duurder. 

Wat is Valutarisico - Erna Erkens Valuta Advies

Het misverstand over termijnkoersen

Dagelijks heb ik contact met medewerkers van bedrijven, die internationaal handelen. Een bedrijf, wat internationaal handelt en een valutarisico heeft, krijgt vaak te maken met de termijncontracten. In een termijncontract staat de termijnkoers. 

Een veelvoorkomend misverstand is, dat mensen denken dat als de termijnkoers hoger is dan de huidige koers, dit komt doordat de verwachting is dat de koers zal gaan stijgen. Dit is een misverstand. 

De hoogte van de termijnkoers is niet afhankelijk van de verwachting van de koers, maar van het verschil van de rentestanden van de 2 muntsoorten in de valutakoers over de periode van het termijncontract.  De termijnkoers is afhankelijk van het renteverschil tussen de 2 valuta van het valutapaar. We nemen als voorbeeld de EUR/USD koers. De EUR rente is lager dan de USD rente. Dat zorgt ervoor dat de EUR/USD koers op termijn hoger is dan de koers van vandaag. Dat betekent dat als u koper bent van USD en verkoper van EUR de USD op termijn goedkoper wordt.

Hieronder vindt u wat dit op 3, 6 en 12 maanden voor u uitmaakt.

We gaan van een actuele EUR/USD koers uit van 1.1250

Wanneer u EUR/USD verkoopt en dus USD koopt op 3 maanden is de koers 1.1271
Dat is over USD 1.000.000 EUR 1.656.17 meer opbrengst

Verkoopt u EUR/USD en dus USD koopt op 6 maanden is de koers 1.1295
Dat is over USD 1.000.000 EUR 3.541.39 meer opbrengst

Verkoopt u EUR/USD  en dus USD koopt op 12 maanden is de koers 1.1345
Dat is over USD 1.000.000 EUR 7.443.32 meer opbrengst.

Dus als u koper bent van USD en verkoper van Euro’s werkt de termijnkoers in uw voordeel. Als u verkoper bent van USD en dus koper van EUR werkt dit helaas in uw nadeel. Dit zegt overigens helemaal niets over het nut van het wel of niet aan- of verkopen op termijn. Het is wel iets om rekening mee te houden bij bijvoorbeeld de calculatiekoers die u berekend. Zeker als u verkoper bent van USD en koper van USD. Dan heeft u minder opbrengst in Euro’s.

Een valutatermijncontract is een complex financieel product. Laat u daarom altijd goed informeren door een financieel expert voordat u een valutatermijncontract afsluit.

Valutacoach voor het MKB Erna Erkens

Maak kennis met Erna

Erna is geboren in Rotterdam in 1963. Ze heeft 35 jaar binnen het bankwezen gewerkt waarvan 33 jaar in Treasury.

Erna’s drijfveer is mensen/bedrijven helpen met haar kennis en ervaring. Leren van elkaar en door samenwerking allemaal beter worden. Met die reden heeft Erna haar business EEVA opgericht (Erna Erkens Valuta Advies). Erna’s mening is dat bedrijven geen zakendoen met bedrijven, maar mensen doen zaken met mensen.

Haar basis voor zakendoen is altijd de mens. Een primaire behoefte van mensen is dat ze het gevoel willen hebben dat ze ergens thuishoren. To Feel that they belong. Mensen met een set van dezelfde normen en waarden voelen zich thuis bij elkaar. Na een poosje voelen ze zich veilig en dan ontstaat er automatisch vertrouwen. Dat kost tijd.

Erna’s kernwaarden: Integriteit, loyaliteit, professionaliteit/kwaliteit en samenwerking.

Wisselkoersrisisco Erna Erkens Valuta Advies

Bent u helemaal thuis in alle vaktermen als u aan tafel zit met uw bank?

Of schiet er soms een woord voorbij waarvan u denkt? Wat was dat ook al weer?

In uw werk komen internationale transacties dagelijks voor, kennis van het vakjargon is dan belangrijk. Wilt u in gesprekken met uw bank of broker goed beslagen ten ijs komen en uzelf zeker voelen en alle gebruikte vaktermen begrijpen? Dan is deze online masterclass ‘Vakjargon in 5 dagen’ speciaal voor u!