EEVA legt uit

Zo maak je een beleid voor het afdekken van valutarisico!

Posted
Afdekken valutarisico Erna Erkens Valuta Advies

Het afdekken van valutariscio, dat klinkt niet iets wat op jouw onderneming van toepassing is, of toch wel?

 • Heb je wel eens internationaal zaken gedaan in een andere valuta dan de Euro? Bijvoorbeeld met de Verenigde Staten, China of onze westerburen het Verenigd Koninkrijk?
 • Had je toen een andere winst dan je van te voren had ingeschat?
 • Hoe vaak komt dit per jaar voor?
 • Weet je wat de oorzaak van de verkeerde inschatting was?
 • Heb je wel eens verlies geleden door verandering van de wisselkoers?
 • Denk je dat je dit misschien had kunnen voorkomen?

Het antwoord op alle vragen is een valutastrategie!

Na het lezen van dit artikel:

 • Weet je waar je op moet letten als je een valutastrategie wil opstellen.
 • Bent je bewuster van de risico’s van transacties in buitenlandse valuta.
 • Is de kans kleiner dat je nog verliezen leidt met valutarisico.
 • Vind je een contract in een andere valuta minder ‘eng’.
 • Ben je er zekerder van dat de winst die je had ingeschat ook de winst is die uit de transactie komt.
Afdekken valutarisico Erna Erkens Valuta Advies (4)

Valutarisico afdekken: is een Valutastrategie echt zo belangrijk?

Een klant waar ik een tijdje geen contact mee had belde me op een maandagochtend op. Hij had zich het hele weekend zorgen gemaakt omdat hij al een tijd heel veel verliezen maakte in vreemde valuta.

Het voorgaande weekend bleef hij er maar over malen, want hij had toch alles goed geregeld. Samen hebben we de situatie even goed onder de loep genomen en wat bleek:

1.      In de calculatiekoers werd geen rekening gehouden met de termijn waarop de valuta werd ingedekt. Dat kostte toen al bijna een cent extra.

2.      Er waren heel veel contracten die, als ze niet doorgingen, toch in de administratie bleven zitten en daardoor werden afgedekt. Later in de tijd bleek er dus teveel te zijn afgedekt en dat moest weer met verlies ingedekt worden.

Met het stellen van de juiste vragen kwam dit snel aan het licht en kon mijn klant hier direct op anticiperen. Deze klant had al een goede Valutastrategie en met wat aanpassingen van deze strategie kon verder verlies worden voorkomen. 

Afdekken valutarisico Erna Erkens Valuta Advies (3)

Wat is een valutastrategie of een valutabeleid

Als je als onderneming Internationaal handelt buiten de Eurozone kan het zijn dat je onderneming te maken krijgt met een valutarisico. Het is verstandig om erover na te denken hoe met dit risico om te gaan. Als de koersverschillen een flinke invloed hebben op het resultaat is het fijn om een manier te hebben die deze invloed tot een minimum beperkt en in ieder geval verliezen zoveel mogelijk voorkomt.  Deze manier noemen wij valutabeleid of een valutastrategie. Een onderdeel kan zijn het
afdekken van dit valutarisico. Het opstellen van een beleid kan een goede hulp zijn om het valutarisico en de invloed van de volatiliteit op de wereldwijde valutamarkten te beperken. Heb je nog geen beleid? Of denk je dat het huidige beleid beter kan? Dan is het tijd voor actie.

In dit artikel loods ik je door de eerste stappen voor een goede strategie om grote valutarisico’s en invloed op de V&W te voorkomen.

Waarom heb je een beleid voor het afdekken van valutarisico nodig?

Het antwoord op die vraag is simpel. Als je onderneming nog geen beleid heeft om valutarisico’s aan te pakken, gebeurt het regelmatig dat je pas reageert op situaties nadat ze zich al hebben voorgedaan. In plaats het voorkomen van schade op de valutapositie, kun je alleen reageren op schade die al is aangericht.

De financiële markten zijn altijd in beweging en grote bewegelijkheid van koersen kan een grote invloed hebben je bedrijfsresultaten. Deze bewegelijkheid noemen we volatiliteit. Zonder een beleid voor de contracten afgesloten in buitenlandse valuta en daardoor de positie in die vreemde valuta
is er een risico dat je pas in actie komt als de schade al is aangericht, met alle gevolgen van dien. Dat kost extra tijd en stress over de eventuele mindere resultaten en soms zelfs verliezen.

Hoe zo’n beleid eruitziet hangt af van de situatie per bedrijf. Voor sommige bedrijven is het een uitgebreid plan, maar het kan ook prima zijn dat het op een A4tje kan. Als het maar duidelijk is.

Eigenlijk is er geen kant-en-klaar antwoord op deze vraag omdat er geen one-size-fits-all oplossing is. Elke situatie is anders. Ook veranderen bedrijfssituaties en moet het beleid herzien worden.

Afdekken valutarisico Erna Erkens Valuta Advies (3)

Welke vragen moet je beantwoorden in zo’n valutabeleid?

Voor het afdekken van valutarisico moet je een aantal vragen beantwoorden en opnemen in je Valutabeleid.

 • Wat is de omvang van het valutarisico en in welke valuta?
 • Wanneer ontstaat het valutarisico?
 • Kan er risico worden doorberekend aan klanten?
 • Zijn inkomsten en uitgaven in dezelfde valuta maar op een ander moment (natural hedge)?
 • Welke calculatieprijs wordt er gebruikt en waarom?
 • Wat doet 1 cent koersbeweging met de winstmarge?
 • Waar ligt de pijngrens voor de koersbewegingen. Wat is acceptabel?
 • Welke producten zijn geschikt om het valutarisico af te dekken?
 • Wie zijn bevoegd om beslissingen te nemen over het valutarisico. Dit moeten altijd meerdere personen zijn.
 • Welke kennis is nodig bij de mensen die mogen beslissen?
 • Wat is bepalend wanneer er actie ondernomen wordt en voor welke bedragen.
 • Welke periode is passend voor het indekken, korte en/of  lange termijn en waarom?
 • Hoe gaat er hierover gecommuniceerd/ gerapporteerd worden.

Na het opstellen van het beleid voor het afdekken van valutarisico is de volgende stap een goede procesbeschrijving die voor alle betrokken personen duidelijk is en wat door de betrokken personen direct kan worden uitgevoerd.  Voor sommige bedrijven kan dit ook op een A4-tje.

Hoe vaak moet je het beleid updaten?

Het is verstandig om minimaal één keer per jaar je beleid voor het afdekken van valutarisico te toetsen of het nog past bij de huidige bedrijfssituatie. Maar het kan ook vaker, elk halfjaar of zelfs elk kwartaal of als er veranderingen zijn binnen je onderneming die invloed hebben op het valutarisico. Dat ligt natuurlijk aan de grootte van transacties in vreemde valuta.

De volgende veranderingen zijn goede momenten om je valutabeleid te bekijken en te toetsen of dit nog passend is:

 • Het volume verandert.
 • De marge op de contracten verandert.
 • De betreffende valuta’s veranderen.
 • Er verandert iets in de tijd waarop dingen plaats vinden.
 • Veranderingen in de vooruitzichten voor relevante valutamarkten.
Afdekken valutarisico Erna Erkens Valuta Advies (4)

Hoe begin je aan het beleid voor het afdekken van valutarisico?

Pak pen en papier en ga de bovenstaande vragen beantwoorden. Als je vastloopt kun je natuurlijk een expert vragen om je te helpen. Hij of zij kan het valutarisico van je onderneming beoordelen, opties met je bespreken en helpen bij het formuleren van het risicobeleid wat jouw organisatie nodig
heeft voor haar specifieke risicoprofiel.

Dit is nog maar een begin. Er zijn nog veel meer facetten die bij het indekken van valuta komen kijken. Wil je hier eens over praten, digitaal of onder het genot van een kopje koffie? Mail me gerust op erna.erkens@valuta-advies.nl of app even op 06 51708518.

Valutacoach voor het MKB Erna Erkens

Meet Erna

Erna is geboren in Rotterdam in 1963. Ze heeft 35 jaar binnen het bankwezen gewerkt waarvan 33 jaar in Treasury.

Erna’s drijfveer is mensen/bedrijven helpen met haar kennis en ervaring. Leren van elkaar en door samenwerking allemaal beter worden. Met die reden heeft Erna haar business EEVA opgericht (Erna Erkens Valuta Advies). Erna’s mening is dat bedrijven geen zakendoen met bedrijven, maar mensen doen zaken met mensen.

Haar basis voor zakendoen is altijd de mens. Een primaire behoefte van mensen is dat ze het gevoel willen hebben dat ze ergens thuishoren. To Feel that they belong. Mensen met een set van dezelfde normen en waarden voelen zich thuis bij elkaar. Na een poosje voelen ze zich veilig en dan ontstaat er automatisch vertrouwen. Dat kost tijd.

Erna’s kernwaarden: Integriteit, loyaliteit, professionaliteit/kwaliteit en samenwerking.

Wisselkoersrisisco Erna Erkens Valuta Advies

Bent u helemaal thuis in alle vaktermen als u aan tafel zit met uw bank?

Of schiet er soms een woord voorbij waarvan u denkt? Wat was dat ook al weer?

In uw werk komen internationale transacties dagelijks voor, kennis van het vakjargon is dan belangrijk. Wilt u in gesprekken met uw bank of broker goed beslagen ten ijs komen en uzelf zeker voelen en alle gebruikte vaktermen begrijpen? Dan is deze online masterclass ‘Vakjargon in 5 dagen’ speciaal voor u!

Lees verder....

Betekenis wisselkoers
Erna Erkens Valuta Advies - Valutacoach - IFO index ZEW index